fbpx

Sprawdź się w naszym teście na IQ mowy ciała i przekonaj się, czy znasz się na ludziach :)

Dotychczas IQ kojarzyło się przede wszystkim z poziomem inteligencji i sprawnością naszego umysłu. Nadal oczywiście tak jest, jednak jeden z psychologów wyróżnił również IQ języka ciała. Można być mistrzem mowy niewerbalnej, ale uzyskując na tego typu teście mniej niż 60 punktów, należałoby przećwiczyć jeszcze pewne rzeczy.

Test IQ mowy ciała

Kalifornijski profesor psychologii Ronald E. Riggio, zajmujący się również przywództwem, na podstawie własnych badań skonstruował specjalny test na IQ mowy ciała. Został on opublikowany m.in. w Psychology Today. Aby ów test zrealizować – wystarczy odpowiedzieć na 8 pytań typu A, B, C, D oraz na 7 typu Prawda/Fałsz.

Chcesz się zmierzyć z wyzwaniem?

Zaznacz -Twoim zdaniem – prawidłową odpowiedź: A, B, C lub D

1. Aby odróżnić prawdziwy uśmiech od fałszywego uśmiechu, musisz skupić się na:
a. Ustach
b. Oczach
c. Brwiach
d. Policzkach.

2. Które z poniższych nie jest jednym z podstawowych, uniwersalnych wyrażeń emocjonalnych?
a. Smutek
b. Zniesmaczenie
c. Lęk
d. Gniew.

3. Efekt Pigmaliona obejmuje:
a. Naśladowanie niewerbalnego zachowania innej osoby, aby być bardziej przekonującym.
b. Używanie mowy ciała, aby lepiej wyglądać.
c. Wykorzystanie postawy ciała w celu uzyskania większej dominacji.
d. Subtelnie komunikowanie swoich oczekiwań za pomocą niewerbalnych wskazówek, aby wpływać na zachowanie innych.

4. Na jakich sygnałach niewerbalnych musisz się skoncentrować, aby skutecznie rozpoznać, czy ktoś cię okłamuje?
a. Kontakt wzrokowy — kłamcy nie mogą patrzeć ci w oczy.
b. Uśmiechaniu się.
c. Ciało osoby zamiast jego twarzy.
d. Rozszerzanie nozdrzy.

5. Wzajemne spojrzenie jest często objawem:
a. Miłości
b. Gniewu
c. Uległości
d. Przewagi.

6. Postawa ciała jest bardzo dobrym sposobem, aby zakomunikować:
a. Miłość
b. Zniesmaczenie
c. Dominację
d. Nastawienie.

7. Które z poniższych stwierdzeń nie jest wskazówką sugerującą, że nadszedł dobry moment na rozmowę?
a. Pauza
b. Spuszczenie z tonu
c. Trzymanie ręki w powietrzu
d. Kontakt wzrokowy.

8. Bezpośrednie niewerbalne sygnały służą do tego, by zaznaczyć swoją:
a. Wyższość
b. Sugestywność
c. Zrozumienie
d. Intymność / bliskość.

A teraz, część pytań – na które odpowiedz: PRAWDA bądź FAŁSZ

9. Wyciągnięcie środkowego palca jest nieprzyzwoitym gestem w prawie każdej kulturze na ziemi.
10. Receptory węchu są formą komunikacji niewerbalnej.
11. Kiedy słowa i mimika są ze sobą sprzeczne, zwykle bardziej wierzymy słowom.
12. Badania wykazały, że inteligencja emocjonalna i werbalna są całkowicie niezależne.
13. Kiedy jesteś bardzo zainteresowany czymś (np. inną osobą), badania pokazują, że twoje źrenice bardziej się rozszerzają.
14. Kształt twarzy jest związany z tym, jak atrakcyjnie jesteś postrzegany przez innych.
15. Większość gestów można łatwo przetłumaczyć na słowa lub frazy, które mają one przekazać.

Odpowiedzi Testu IQ mowy ciała

1. B. Oczach, bo prawdziwy uśmiech (uśmiech szczęścia) wyróżnia się ze względu na zmrużone oczy i zmarszczki mimiczne wokół nich.
2. C. Lęk, bo nie jest jednym z uniwersalnych wyrażeń emocjonalnych.
3. D. Subtelnie komunikowanie swoich oczekiwań za pomocą niewerbalnych wskazówek, aby wpływać na zachowanie innych.
4. C. Ciało osoby zamiast jego twarzy, bo kłamcy mają tendencję do kontrolowania swoich sygnałów werbalnych i mimicznych, więc wskazówki „oszukańcze” można dostrzec przez mowę ciała.
5. A. Miłości
6. C. Dominacji
7. C. Trzymanie ręki w powietrzu
8 D. Intymność
9. Fałsz
10. Prawda
11. Fałsz
12. Fałsz
13. Prawda
14. Prawda
15. Fałsz.

Punktacja testu IQ mowy ciała

Daj sobie 10 punktów za każdą poprawną odpowiedź:
140-150 = Jesteś „geniuszem” języka ciała
100-130 = Prawdopodobnie jesteś mistrzem „mistrz” komunikacji niewerbalnej
70-90 = Mógłbyś poprawić swoje niewerbalne komunikowanie.
60 lub mniej = Potrzebujesz wiele się nauczyć o mowie ciała.

#

Udostępnij swoim znajomym :)
Bezpłatny ebook!