fbpx

Nazywam się Agata Plech i jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Przejrzyj Na Oczy.

Cała moja droga zawodowa przywiodła mnie do tego miejsca. Jestem lekarzem i chęć pomagania ludziom wpisana jest nie tylko w mój zawód ale i głębokie wewnętrzne pragnienie. Po raz pierwszy zetknęłam się z działalnością prospołeczną w Fundacji profesora Jorge Alio z Insituto Oftalmologico VISSUM w Alicante, gdzie wtedy pracowałam. Wyjechałam do Nouadhibou w Mauretanii jako jedyny lekarz w czasie tej misji, by przebadać populację szkolną dzieci tego miasta, a tym potrzebującym zapewnić właściwą korekcję okularową. To było cudowne doświadczenie i widziałam jak swoim zaangażowaniem daję tym dzieciom profesjonalną pomoc, uśmiech, nadzieję.

Od 9 lat prowadzę Oddział Okulistyczny w Szpitalu Śląskim w Cieszynie, stworzyłam także Centrum Medyczne BESKIDMED, ośrodek gdzie wraz ze mną pracują inni okuliści, neurolog, chirurg naczyniowy. Pracując w obu tych miejscach od lat przeprowadzamy bezpłatne akcje profilaktyczne badań przesiewowych w kierunku zaćmy, jaskry, zwyrodnienia siatkówki związanego z wiekiem. Wiedząc jak bardzo ważny jest czas, w którym wdroży się właściwe leczenie badaliśmy przesiewowo wzrok dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych Podbeskidzia. Współpracujemy ze szpitalem patronując wykładom Pro Salute, a także z Cieszyńskim Kołem Związku Niewidomych.

Przed prawie 2 laty napisałam książkę Przejrzyj Na Oczy, czyli jak żyć, alby długo cieszyć się świetnym wzrokiem, która mówi o profilaktyce w chorobach oczu, a która wywołała kaskadę zdarzeń doprowadzających do dnia dzisiejszego, a mianowicie: zajęcie się tematami dotyczącymi zdrowia w każdym jego aspekcie: fizycznym, psychicznym, społecznym a także edukacją prozdrowotną, motywacją i wyrównaniem szans dla osób tych szans pozbawionych. Dlatego właśnie powstał pomysł powołania Stowarzyszenia, by docierać z tą ideą szerzej i dalej.

Główne kierunki działań
i cele Stowarzyszenia to:
i1
A)
Promocja zdrowego stylu życia, w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym.
i2
B)
Prozdrowotne akcje profilaktyczne (medyczne)
i5
C)
Realizacja akcji i projektów o charakterze prozdrowotnym i edukacyjnym
i3
D)
Upowszechnianie kompetencji oraz umiejętności, które pozwalają kobietom oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym efektywniej funkcjonować
i4
E)
Promowania równych szans kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie współczesnego życia
Bezpłatny ebook!