fbpx

Co nowego w terapii niedowidzenia

Rodzice dzieci zgłaszających się do badania okulistycznego u których stwierdzane jest niedowidzenie, zwłaszcza to dużego stopnia, bardzo często są zdziwieni. Pytają jak to możliwe, że ani oni niczego nie zauważyli, ani dziecko nie zgłaszało, że coś złego dzieje się z widzeniem (najczęściej) w jednym oku. Zauważenie czegoś co dla innej osoby- dziecka jest normą (bo nie wie, że mogłoby być inaczej, lepiej) jest praktycznie niemożliwe. Samo dziecko po prostu nie ma porównania.

Najsmutniejsze jest to, że jeśli przegapi się krytyczny moment, w którym można wyleczyć niedowidzenie, a więc moment w którym kora mózgowa będzie w stanie „nauczyć się” widzieć lepiej, to widzenie już się nie poprawi. Ten moment to 7-8 czesem 9 rok życia , w zależności od dziecka. Nie zwlekaj więc z przebadaniem swoich pociech!

 

Czym jest niedowidzenie?

Niedowidzenie ( amblyopia, leniwe oko), to czynnościowe zaburzenie widzenia objawiające się przede wszystkim obniżeniem ostrości wzroku w jednym lub obu oczach. Zaburzenie to dotyka w chwili obecnej ok. 2,4% populacji Polski i jest drugim co do częstości występowania problemem, po wadach wzroku, z jakim młodzi pacjenci trafiają do okulisty. Niedowidzenie jest zaburzeniem czynnościowym. Dochodzi do niego najczęściej w przypadku braku właściwej korekcji w przypadku wady refrakcji u dziecka z różnowzrocznością ( różna wada wzroku) większą niż 3D. Często także dochodzi do niedowidzenia w przypadku innych chorób, w oczach z zaćmą wrodzoną, oczopląsem, zezem lub w przypadku różnowzroczności.

Obniżenie ostrości wzroku to nie jedyny objaw niedowidzenia. To także obniżenie wrażliwości na kontrast, zaburzenia akomodacji wyrażające się nieostrym widzeniem na dalekie lub bliskie odległości oraz gorszym widzeniem przestrzennym. To także zaburzenia motoryczne wynikające z różnicy w jakości obrazów w siatkówce w oku z prawidłową ostrością wzroku i tym niedowidzącym.

 

Po pierwsze więc należy zbadać dziecko, zapewnić mu właściwe warunki optyczne- najczęściej korekcję okularową a następnie leczyć niedowidzenie!

Do metod postępowania w przypadku niedowidzenia należą:

  1. okluzja– czasowe zasłanianie oka dominującego

Oko dominujące zasłania się na czas różnie długi, sprawdzając jednocześnie efekt tego zasłonięcia. Są różne schematy okluzji. Jednym z często używanych jest taki mówiący o zasłanianiu oka dominującego na tyle godzin dziennie ile lat ma dziecko. Wg. Tego schematu np. dziecko 7 letnie zasłaniamy na 7 godzin dziennie i sprawdzamy jego ostrość widzenia po 4-6 tygodniach.

Można również zasłaniać oko dominujące na inny okres czasu w ciągu dnia, w zależności od ostrości wzroku w oku niedowidzącym. Ten czas jest tym dłuższy im większy stopień niedowidzenia prezentuje dziecko.

  1. penalizacja farmakologiczna z zastosowaniem Atropiny do oka dominującego, której celem jest zamazanie obrazu w tym oku.

Użycie Atropiny do oka widzącego 1,0 powoduje obniżenie ostrości wzroku w tym oku o około 3- 4 rzędy przy patrzeniu w dali i znacznie ( do D 2,0) przy patrzeniu do bliży.  W efekcie dziecko zmuszone jest do używania oka niedowidzącego w większym stopniu. Metodę tę stosuje się przede wszystkim w małego stopnia niedowidzeniu lub na zakończenie terapii i podtrzymanie osiągniętego efektu.

  1. penalizacja optyczna polegająca na zastosowaniu nadkorekcji w oku dominującym, by obniżyć jego ostrość wzroku.

Używana nadkorekcja to dodatek ok 3D do szkła okularowego do patrzenia w dal. To powoduje zamazanie obrazu podobnie jak w przypadku penalizacji farmakologicznej.

  1. terapia widzenia przy użyciu metod jedno- i dwuocznych przy użyciu metody „perceptual learning”

Terapia łączy okluzję oka dominującego ze stymulacją widzenia w oku niedowidzącym. Korzysta z metody leczenia percepcyjnego mówiącego o tym, że w przypadku ekspozycji na bodźce wyrabia się stała zmiana w ich postrzeganiu. Tak więc należy stymulować widzenie i w ten sposób „uczyć” oko postrzegania. Dzieje się tak dlatego, że podczas wykonywania ćwiczeń wzrokowych dochodzi do zmian w przetwarzaniu neuronalnym informacji wzrokowej w pierwszorzędowej korze wzrokowej.

Bodźce stosowane w przypadku tej właśnie metody polegają na cyklicznie wykonywanych ćwiczeniach na aparatach: Chiroskop,…..

 

5. terapia widzenia przy użyciu metod jedno- i dwuocznych przy użyciu gier wideo.

Gry wideo w terapii niedowidzenia używane są od niedawna, jednak ich powszechność i użyteczność rośnie. Poprawiają one nie tylko ostrość widzenia, ale także wrażliwość na światło, na kontrast, uwagę wzrokową oraz postrzeganie w warunkach stłoczenia wzrokowego.

 

Barbara Salachna, optyk, optometrysta, Centrum Medyczne BESKIDMED

Udostępnij swoim znajomym :)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Bezpłatny ebook!